Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа
Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа
Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа
Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа
Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа
Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа

Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen Παναγία & Ιησους Χριστός Εικόνες Иконы Девы Марии и Иисуса Христа

Regular price €69,00 Sale

Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) - Orthodox Greek Handmade Icons on Natural Wood - High Quality
Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen (X§1) - Orthodoxe Griechsche Handgemacht Ikonen auf natürlichen Holz - High Quality
Иконы Богородицы и Иисуса Христа (X§1) - Православные греческие иконы ручной работы на натуральном дереве - Высокое качество

29,5χ10 , 39,5χ13

Please before you buy - ask about availability
Bitte vor dem Kauf - Verfügbarkeit erfragen
Пожалуйста, перед покупкой - спросите о наличии
Παρακαλώ προτού αγοράσετε - ρωτήστε για διαθεσιμότητα

Image Icon Construction Bild Ikonekonstruktion Построение изображения Κατασκευή Εικόνας

(ΕΝ) The icon is made of natural wood or natural linden wood in almost black-brown color, lithography ART is handmade in 2 levels with gilded letters. You can have in the following dimensions
29,5cmχ10cm (thickness of wood 3cm) , 39,5cmχ13cm

(DE) Die Ikone besteht aus natürlichem Holz oder natürlichem Lindenholz in fast schwarze-braun Farbe, ist Lithographie ART handgemacht in 2 Ebenen mit vergoldenen Buchstaben . Sie können in folgenden Dimensionen haben
29,5cmχ10cm (Dicke des Holzes 3cm) , 39,5cmχ13cm

(RU) Икона выполнена из натурального дерева или натурального дерева липы почти черно-коричневого цвета, литография АРТ выполнена вручную в 2 уровня с позолоченными буквами. Вы можете иметь в следующих размерах
29,5cmχ10cm (толщина дерева 3cm) , 39,5cmχ13cm

(GR) Η εικόνα είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο ή φυσικό ξύλο φλαμουριάς σε σχεδόν μαύρο-καφέ χρώμα, η λιθογραφία ART είναι χειροποίητη σε 2 επίπεδα με επιχρυσωμένα γράμματα. Μπορείτε να έχετε στις παρακάτω διαστάσεις
29,5cmχ10cm (πάχος του ξύλου 3cm) , 39,5cmχ13cmVirgin Mary & Jesus Christ Icons High Quality


Mount Athos Handmade Icons on Natural Wood

Mount Athos Handmade Icons on Natural Wood
Афонские иконы ручной работы на натуральном дереве


Berg Athos Handmade Ikonen auf Naturholz
Άγιον Όρος Χειροποίητες Εικόνες σε φυσικό ξύλο

TOP RATING
Shipping often faster

We send all over the world
Shipping in All the World


Made by Greek and Monastery Artisans


Special offer
instead of 129.00 euros (29,5x10cm)

including shipping costs

Until Apr 29th, 2023


Orthodox icon Virgin Mary & Jesus Christ - Unique(DE) Please contact us and write to us to ensure availability, as there is only one piece available
before you buy anything, thank youImage Icon Construction Bild Ikonekonstruktion Построение изображения Κατασκευή Εικόνας

(ΕΝ) The icon is made of natural wood or natural linden wood in almost black-brown color, lithography ART is handmade in 2 levels with gilded letters. You can have in the following dimensions
29,5cmχ10cm (thickness of wood 3cm) , 39,5cmχ13cm

(DE) Die Ikone besteht aus natürlichem Holz oder natürlichem Lindenholz in fast schwarze-braun Farbe, ist Lithographie ART handgemacht in 2 Ebenen mit vergoldenen Buchstaben . Sie können in folgenden Dimensionen haben
29,5cmχ10cm (Dicke des Holzes 3cm) , 39,5cmχ13cm

(RU) Икона выполнена из натурального дерева или натурального дерева липы почти черно-коричневого цвета, литография АРТ выполнена вручную в 2 уровня с позолоченными буквами. Вы можете иметь в следующих размерах
29,5cmχ10cm (толщина дерева 3cm) , 39,5cmχ13cm

(GR) Η εικόνα είναι κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο ή φυσικό ξύλο φλαμουριάς σε σχεδόν μαύρο-καφέ χρώμα, η λιθογραφία ART είναι χειροποίητη σε 2 επίπεδα με επιχρυσωμένα γράμματα. Μπορείτε να έχετε στις παρακάτω διαστάσεις
29,5cmχ10cm (πάχος του ξύλου 3cm) , 39,5cmχ13cmVirgin Mary & Jesus Christ Icons

Professional packing

We ship worldwide from Greece, 5-20 Days after payment (doesn't include Sat, Sun or holidays), via Greek Postal Service for all international packages. All packages include tracking numbers.

ESTIMATED SHIPPING TIME [After Postal date]
Normally buyers receive their orders within 5-20 business days for Europe, USA, Canada , Mexico and 5-25 business days for Worldwide.


GENERAL INFORMATIONS


Orthodox Unique Rare Particularly and Special Greek Products & Icons

Orthodoxe einzigartige seltene und besondere griechische Produkte und Ikonen

Православные уникальные редкие особо и специальные греческие изделия и иконы

Μοναδικά Σπάνια και Ιδιαίτερα Ελληνικά Προϊόντα και ΕικόνεςGreek Orthodox Icons Griechisch Orthodoxe Ikonen Греческие православные иконы Ελληνικές Ορθόδοξες Εικόνες.


Greek Orthodox Christian Books & CD Griechische Orthodoxe Christliche Bücher & CD Ελληνορθόδοξα Χριστιανικά Βιβλία & CD Греческие православные книги и компакт-диски(EN) We accept Orders for any Product in any form, such as Icons Hagiographed by well-known Hagiographers, handmade wood-carved Crosses etc. Books or CDs that we have not put here on the Website and many other Products - Write us what you want and we will find it etc

(DE) Wir akzeptieren Bestellungen für jedes Produkt in jeglicher Form, wie z. B. von bekannten Hagiographen Hagiographierte Ikonen, handgefertigte holzgeschnitzte Kreuze usw. Bücher oder CDs, die wir hier nicht auf die Website gestellt haben und viele andere Produkte - Schreiben Sie uns, was Sie wollen und wir finden es usw.

(GR) Δεχόμαστε Παραγγελίες για οποιοδήποτε Προϊόν σε οποιαδήποτε μορφή, όπως Εικόνες Αγιογραφημένες από γνωστούς Αγιογράφους, χειροποίητα ξυλόγλυπτους Σταυρούς, Βιβλία ή CD που δεν τα έχουμε βάλει εδώ στην Ιστοσελίδα και πολλά άλλα Προϊόντα -Γράψτε μας τι θέλετε και εμείς θα το βρούμε κλπ

(RU) Мы принимаем заказы на любой продукт в любой форме, например, иконы с агиографией известных агиографов, ручные резные кресты из дерева и т. Д. Книги или компакт-диски, которые мы не размещали здесь на Веб-сайте, и многие другие продукты - Напишите нам, что вы хотите, и мы найдем это и т. Д.C) History - Geschichte - Ιστορία - ИСТОРИЯ

(EN)(DE)(RU)(GR)Virgin Mary & Jesus Christ Icons (X§1) - Orthodox Greek Handmade Icons on Natural Wood - High Quality
Jungfrau Maria & Jesus Christus Ikonen (X§1) - Orthodoxe Griechsche Handgemacht Ikonen auf natürlichen Holz - High Quality
Иконы Богородицы и Иисуса Христа (X§1) - Православные греческие иконы ручной работы на натуральном дереве - Высокое качество
Liquid error (layout/theme line 115): Could not find asset snippets/spurit_uev-theme-snippet.liquid